Proiecte realizate prin inițiativă cetățenească

REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE „MUZEUL SATULUI ȘI AL OCUPAȚIILOR TRADIȚIONALE DIN REGIUNEA ETNOGRAFICĂ OLTENIA”

Aprobat

Categorie
AMENAJARE DE SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ
Initiator
Emil Marian GRIGORE
Durata estimata
10 luni
Buget estimat
50.000 euro

Distribuie proiectul

Facebook
Twitter

Descrierea proiectului

NECESITATEA
🏡 OLTENIA, bogată în comori ale civilizației și culturii populare, nu dispune încă de un muzeu etnografic în aer liber, reprezentativ pentru întreaga regiune. Un astfel de muzeu, peste tot unde există, reprezintă în același timp un punct de atracție ca obiectiv turistic, de agrement și cultural-educativ.

SCOPUL PROIECTULUI
🏡 🌲🌳 Proiectul își propune atacarea primei etape a realizării unui mare parc-muzeu etnografic (PE) pe raza Craiovei care să răspundă acestor necesități, anume realizarea Studiului de (pre)Fezabilitate (SF) a acestei mari investiții.
🏡 În fapt, acest Muzeu al Satului din regiunea etnografică OLTENIA ar trebui să fie un parc de mari dimensiuni, cu funcțiuni complexe cultural-educative, de agrement și turistică, fiind, din aceste puncte de vedere, comparabil cu marile parcuri deja existente: Parcul Romanescu, Grădina Botanică, Parcul Lunca Jiului.
ETAPELE REALIZĂRII PARCULUI
🏡Realizarea acestui obiectiv de investiții presupune parcurgerea următoarelor etape:
✅Întocmirea Caietului de Sarcini și Studiului de Fezabilitate.
✅Achiziția suprafețelor necesare stabilite în urma întocmirii SF, prin procedura de expropriere a terenului pentru uz de utilitate publică.
✅Scrierea Proiectului și aplicarea pentru atragerea finanţării europene, aferente perioadei de finanțare ce va începe în 2020.
✅Realizarea Parcului Muzeu Etnografic, pe finanțarea europeană obținută prin aprobarea proiectului .
🏡Proiectul de față are în vedere exclusiv prima etapă:
REALIZAREA CAIETULUI DE SARCINI (CS) și a STUDIULUI DE FEZABILITATE (SF)
🏡Un obiectiv important al CS și SF este identificarea și alegerea locației și suprafeței adecvate pentru realizarea viitorului Parc-Muzeu Etnografic.
🏡Criterii pentru alegerea locației:
✅Suprafața necesară pentru viitorul parc etnografic va trebui să fie între 30 și 100Ha. Posibilitatea extinderii ulterioare constituie un avantaj.
✅ Locația trebuie să fie în concordanță cu varietatea reliefului Olteniei, de la Lunca Dunării la regiunea deluroasă subcarpatică și la zona Carpatică. De asemenea trebuie să satisfacă cerințele unei zone de agrement.
De aceea această locație ar trebui să aibă cel puțin un luciu de apă, o apă curgătoare și o zonă denivelată, naturală sau artificială.
✅Amplasamentul parcului etnografic trebuie ales în interiorul orașului, cât mai aproape de centru, pentru maximizarea succesului proiectului.
✅Existența sau posibilitatea realizării unor cu căi de acces, sau parcări.
✅Existența sau posibilitatea aducerii cu costuri rezonabile a utilităților (apă, energie, canalizare).
🏡Exemple de zone ce corespund criteriilor (vezi fișierele atașate)
🔵Zona#1
JIU-BALTA POPOVENI
✅suprafața totală aprox. 160Ha.
✅e în perimetrul Craiovei și are porțiuni parțial degradate.
✅e apropiată de căile de acces și de utilități.
✅cuprinde balta Popoveni și malul Jiului.
✅dispune de suprafețe împădurite.
🔵Zona#2
JIU-MOFLENI
✅e apropiată de căile de acces și de utilități.
suprafața ce se poate extinde până la 160Ha.
-e în perimertul Craiovei cu porțiuni parțial degradate.
-acces la DJ552 în zona podului Mofleni-Bucovăț.
✅e apropiată de utilități.
✅acces la malul Jiului.
✅dispune de o zonă împădurită.
🔵Zona#3
JIU-CERNELE-BRESTEI
✅suprafață extensibilă până la 560 Ha!
✅e în perimetrul Craiovei și are porțiuni parțial degradate.
✅acces la DJ606 în zona podului Breasta; Acces din Bresti pe str. Poligonului.
✅e apropiată de căile de acces și de utilități.
✅are acces la malul Jiului.
✅are mai multe luciuri de apă.
✅are zonă împădurită înspre Cernele și podul Brestei.
NOTĂ: La alegerea uneia dintre aceste prime 3 zone, ZONA#1,2,3, trebuie luată în considerare integrarea cu proiectul viitoarei "Centuri de Sud" ce ar urma malul Jiului pe porțiunea BRANIȘTE- MOFLENI- CERNELE.
🔵Zona#4
LACUL TANCHIȘTILOR
✅Suprafață extensibilă până la 70Ha.
✅e în perimetrul Craiovei.
✅are luciu de apă aprox. 2Ha.
✅are o zonă mlăștinoasă + Valea Șarpelui+ zonă o denivelată.
✅acces din șos. de centură N, Aleea Șimnicului și calea ferată.
✅e apropiată de căile de acces și de utilități.
🏡 Alte cerințe :
✅Viitorul Parc Etnografic urban va avea o funcţie mixtă de relaxare şi educaţie.
✅Va cuprinde zone distincte caracteristice diferitelor arii etno-geografice și de relief din Oltenia.
✅Vor exista trasee de promenadă susținute de ghiduri audio; vor fi amenajate trasee de apă.
✅Vor fi zone destinate copiilor.
✅Va exista un pavilion pentru organizarea de evenimente, petreceri de vară, concerte în aer liber.
✅Pe suprafața Muzeului, printre alte clădiri, va fi cel puțin o construcție gen culă caracteristică zonei Olteniei.
✅În culă vor fi :
-expoziții etnografice (poate exponatele Secției de Etnografie aflate acum la Casa Băniei);
-o bibliotecă analogică şi digitală pe teme etnografice;
- o sală de proiecție;
-un restaurant cu produse culinare specifice (bulz, trandafiri, plăcintă cu praz), preparate în mod tradițional, în fața vizitatorilor.
🏡CONSIDERAȚII ECONOMICE
✅Din analizaa informațiilor existente pe internet se poate trage concluzia că suma totală necesară realizării Studiului de (pre)Fezabilitate pentru un asemenea obiectiv de investiții se încadrează în suma maximă alocabilă, de 50000€.
✅Fondurile pentru achiziționarea suprafețelor necesare și pentru implementarea investiției vor proveni dintr-un proiect de atragere a finanţării europene (aferente perioadei de finanțare ce va începe în 2020).

Beneficiarii proiectului

Toți lociutorii Craiovei, vizitatorii, turiștii.
Întreprinzătorii privați.

Localizarea proiectului

Implicarea initiatorului in proiect

Asistență în fazele proiectului.

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să ne analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.

Modifica setarile