Urmează evaluarea proiectelor de către comisia desemnată în acest sens. Lista cu proiectele eligibile și cele respinse va fi publicată, conform calendarului, pe 20 decembrie.

CALENDARUL CAMPANIEI
1 noiembrie – 1 decembrie: perioada de depunere a proiectelor;
2 decembrie – 20 decembrie: perioada în care Comisia va evalua proiectele;
20 decembrie: data publicării listei cu proiecte eligibile și respinse;
23 decembrie – 23 ianuarie: perioada în care cetăţenii vor vota proiectele eligibile;
24 ianuarie: data publicării listei finale cu proiecte câștigătoare.